Άφησες κατά λάθος το Caps Lock ενεργοποιημένο, έγραψες ένα κείμενο και τώρα βαριέσαι να το ξαναγράψεις από την αρχή;

Χαρακτήρε: 0  |  Λέξεις: 0  |  Line Count: 0